НачалоЛесоустройствен проект

ГСС Пловдив

ГСС Пловдив

Контакт със звеното:
Директор: инженер Димитър Жекин
Телефон: 032 62 84 67
Факс: 032 63 31 83
Електронна поща: GSSPlovdiv@iag.bg
Адрес: гр. Пловдив, ул Славянска №82


Структура с данни за служителите